Wonen & tuin

Hoe wordt de prijs van uw inboedelverzekering berekend?

De inboedelverzekering is een bijzonder populaire verzekering… en dat is volkomen terecht. Experts zijn het er dan ook over eens dat iedereen eigenlijk over zo’n verzekering zou moeten beschikken. De reden daarvoor hoeven we helemaal niet ver te zoeken, integendeel. Op het ogenblik dat u geconfronteerd wordt met schade aan uw inboedel is het namelijk zo dat de kosten hiervoor al snel behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Het spreekt voor zich dat u deze kosten niet volledig zelf zult willen dragen. Voor veel mensen is dat zelfs financieel gewoon onmogelijk. Het afsluiten van een inboedelverzekering zorgt ervoor dat u zich hier geen zorgen meer om hoeft te maken. Hoeveel kost zo’n inboedelverzekering nu echter? Wij zochten het voor u uit en stellen onze bevindingen op deze pagina aan u voor! 

Het bepalen van de waarde van uw inboedel

De verzekeringspremie welke u zult moeten betalen voor uw inboedelverzekering wordt grotendeels bepaald door de waarde waarvoor de inboedel wordt verzekerd. Deze waarde wordt eigenlijk op twee verschillende manieren bepaald. Denk hierbij aan: 

  1. De globale waarde van de gewone inboedel in uw huis; 
  2. De waarde waar mogelijke extra dure zaken over beschikken in uw woning; 

In eerste instantie is het zo dat de verzekeraar bij wie u de inboedelverzekering wenst af te sluiten een algemene inventarisatie zal opmaken van de inboedel. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald voor welk bedrag de inboedel kan worden verzekerd. Dit is dus geen vastgestelde waarde. Het is in de praktijk best mogelijk dat uw inboedel heel wat duurder wordt ingeschat dan deze van bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw. 

Des te hoger de ingeschatte waarde is van uw inboedel, des te hoger uiteraard ook de verzekeringspremie van uw inboedelverzekering zal komen te liggen. Daar staat echter tegenover dat u bij een mogelijk schadegeval uiteraard ook zult kunnen rekenen op een behoorlijk hogere vergoeding. In ieder geval, met het inschatten van de globale waarde van uw inboedel is de basis voor de kostprijs van uw inboedelverzekering meteen gelegd. 

Bepaalde inboedel extra laten verzekeren of niet?

Nagenoeg elke inboedelverzekering voorziet in de mogelijkheid om bepaalde stukken inboedel extra of specifiek te laten verzekeren. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om bijvoorbeeld antieke meubelen of kunstwerken. Voor menig aantal van deze voorwerpen geldt namelijk niet alleen dat er een behoorlijke waarde aan verbonden is, daarnaast kan er ook nog eens worden vastgesteld dat deze waarde na verloop van tijd nog behoorlijk verder kan stijgen.

Omwille van deze reden kan het beslist de moeite waard zijn om deze apart te laten dekken door middel van uw inboedelverzekering. Let wel, een regelmatige herziening van de inboedelverzekering aanvragen kan in dit geval wenselijk zijn. Dit geldt overigens sowieso voor het geval waarin u grote uitbreidingen doet aan de inboedel van uw woning.

Wilt u bepaalde inboedel onderweg laten verzekeren? 

De kostprijs van uw inboedelverzekering wordt in de praktijk ook deels bepaald door het feit of u uitsluitend de inboedel in uw huis wenst in te dekken of u bijvoorbeeld ook een dekking van bepaalde inboedel onderweg wenst te voorzien. Steeds meer mensen kiezen ervoor om een dergelijke aanvullende dekking te voorzien voor hun inboedelverzekering. Zij willen dan ook graag dat bijvoorbeeld de onderstaande zaken ook onderweg zijn gedekt: 

  • Een dure smartphone of tablet; 
  • De laptop waar ze onderweg gebruik van maken; 

Standaard is het zo dat een dekking voor onderweg niet is inbegrepen in een inboedelverzekering. Dit betekent dat u, wanneer u daar wel wenst op te kunnen rekenen verplicht zal zijn om deze dekking als extra af te sluiten. Het spreekt voor zich dat er hier een bepaalde kostprijs tegenover staat welke uw inboedelverzekering nog net wat duurder zal maken. Let wel, voor veel mensen kan deze dekking ongelofelijk belangrijk zijn. 

Hoe kunt u besparen op de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering kan, afhankelijk van de geschatte waarde van uw inboedel, een behoorlijk dure verzekering zijn. Toch is het niet verstandig om ze niet af te sluiten, integendeel. Schade aan uw inboedel kan op heel wat verschillende manieren ontstaan en bovendien is het best mogelijk dat de kostprijs van de schade erg hoog zal oplopen. Gelukkig bestaan er wel verschillende mogelijkheden om de kostprijs van uw inboedelverzekering te drukken. Hoe? Dat maken de onderstaande tips meteen voor u duidelijk! 

Bij nader inzien toch op zoek naar een opstalverzerking? 

Voor een opstalverzekering kijk je hier!

1.) Verhoog vrijwillig uw eigen risico

De eerste tip om te besparen op de verzekeringspremie van de inboedelverzekering heeft betrekking tot het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Ook voor de inboedelverzekering geldt namelijk dat verzekeringnemers steeds rekening dienen te houden met een bepaald eigen risico dat is ingebouwd.

Dat standaard eigen risico kunt u behouden, maar u kunt er ook voor kiezen om deze vrijwillig te verhogen. Maakt u deze keuze? Dan kan dat resulteren in een aanzienlijk scherpere verzekeringspremie voor uw inboedelverzekering. 

2.) Investeer in een betere beveiliging

Voor het merendeel van de inboedelverzekeringen geldt dat u aanspraak kunt maken op een korting op de te betalen premie wanneer u extra investeert in de beveiliging van uw huis. Is er bijvoorbeeld een geavanceerd beveiligingssysteem voor handen? Dan zal dat de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen.

Hiermee wordt ook het risico voor de verzekeraar beperkt en dat vertaalt zich dus logischerwijs in een voordelige premie. Let wel, het spreekt voor zich dat het laten plaatsen van een beveiligingssysteem in de praktijk ook gepaard gaat met een zeker kostenplaatje. Ook hier moet u dus rekening mee houden. 

3.) Kies voor een compleet woonpakket

De inboedelverzekering is beslist niet de enige verzekering die interessant kan zijn voor mensen die eigenaar zijn van vastgoed. Voor hen is het (in tegenstelling tot voor huurders) dan ook interessant om een zogenaamde opstalverzekering af te sluiten. Bent u dat ook van plan? Dan loont het de moeite om de opstalverzekering samen met de inboedelverzekering als één pakket af te sluiten bij dezelfde verzekeraar.

De kans is namelijk zeer groot dat u op deze manier kunt rekenen op een extra scherpe verzekeringspremie. Dat overigens ook nog eens voor beide verzekeringen en dus niet alleen voor de inboedelverzekering!