Klussen & verbouwen

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

veiligheid

Als je dagelijks aan het werk bent met gevaarlijke stoffen, wil je niet je eigen gezondheid in gevaar brengen. Er zitten veel grenswaarden aan de beroepsmatige blootstelling met chemische stoffen. Je wilt de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om op een veilige manier te werken met gevaarlijke stoffen. Hier zijn enkele dingen waar je op moet letten: 

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen

Voordat je met de inventarisatie begint, zorg er altijd voor dat je medewerkers zo min mogelijk in contact komen met de gevaarlijke stoffen. Beperk daarom altijd het aantal mensen dat ermee werkt. Berg gevaarlijke stoffen goed op. Houd medewerkers alert.

Er zijn bij de zelfinspectietool een paar stappen, waar je op moet letten.

  • Stap 1: Inventariseer de gevaarlijke stoffen die in je gebouw aanwezig zijn en die: gebruikt worden, gemaakt worden, ontstaan tijdens het werk of op voorraad zijn
  • Stap 2: Beoordeel het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate je werknemers de stoffen binnenkrijgen. Het valt vast te stellen door een kwantitatieve schattingsmethode en door te meten.
  • Stap 3: Door maatregelen te nemen kunnen veel gevaarlijke situaties voorkomen worden, het hoeft niet eens veel geld te kosten. Welke maatregelen geschikt zijn verschilt natuurlijk per branche en per bedrijf. Er is soms ook een arbocatalogus beschikbaar, maar kijk altijd naar wat er specifiek voor jouw bedrijf.
  • Stap 4: Bij zelfs de kleinste verandering is het belangrijk of de veiligheidsmaatregelen nog voldoende zijn. Zorg er dan voor dat er minimaal één keer per jaar een veiligheidscheck is. 

Het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen

Natuurlijk moet je gevaarlijke stoffen veilig opslaan. Dit om de veiligheid van werknemers te verzekeren en om bodemverontreiniging door lekkage te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat je degelijke lekbakken en veiligheidskannen hebt. Daarnaast is het ook belangrijk om een veiligheidskast te hebben, die zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en per stof die je wilt bewaren verschillend. Aangezien je nooit zeker weet of je spullen gaat morsen of lekken is absorptiemateriaal ook zeer belangrijk.

Veiligheidskleding en pictogrammen

Door gebruik te maken van pictogrammen kun je veel informatie achterhalen, op welk gevaar je zou moeten letten bijvoorbeeld. Tegen dreigingen moet je jezelf zo goed mogelijk beschermen. Zorg daarom dat je altijd handschoenen aan hebt. Adembescherming is in veel gevallen ook essentieel, net als beschermende kleding, bijvoorbeeld een wegwerp overall en speciale werklaarzen.

Zorg altijd dat de juiste EHBO middelen klaar staan, mocht er toch een keer wat misgaan.