Diensten

Hoe pak je hotel verkoop het beste aan?

De hotelmarkt is in 2020 flink hard onderuit gegaan. De wereldwijde coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat hotels, de horeca en andere openbare gelegenheden tijdelijk dicht moesten waardoor veel ondernemingen verlies leden. In 2021 was de hotelmarkt nog niet hersteld van deze zware tijden, dit blijkt uit het HOSTA rapport van 2021. 

Het hosta is een rapport waarin alle informatie wordt vastgelegd die van belang is voor de hotelmarkt en (toekomstige) hoteleigenaren. Ieder jaar wordt er een rapport uitgebracht waarin de resultaten van ruim 400 hotels binnen de Benelux worden gepubliceerd. Uit deze rapporten en de jaarlijkse update die er wordt gegeven, blijkt de huidige stand van zaken en voorspelling voor de hotelmarkt. 

De acute lockdowns en maatregelen hebben duidelijk gemaakt dat een situatie op ieder moment kan veranderen. Hoteliers hebben veel onzekerheid doorgemaakt en een groot aantal heeft besloten hun hotel te verkopen, zowel gedwongen, door een ernstig verlies aan winst, als vrijwillig. Deze transactie kan ontzettend stressvol zijn, met name tijdens kritische periodes. Hoe pak je hotel verkoop het beste aan?

Het inschakelen van een specialist

Om de verkoop van jouw hotel soepel te laten verlopen, doe je er verstandig aan om een specialist in te schakelen. Dit kan in de vorm van een taxateur, die onder andere helpt bij het bepalen van de waarde van het hotel en de verkoop zelf. 

De verkoop van een hotel is vaak meer dan alleen de transactie zelf. Specialisten weten dat er andere aspecten bij komen kijken, waaronder het financiële gedeelte en de emotionele kant van het verkopen. Hoteleigenaren zijn vaak gehecht aan het hotel, vooral wanneer zij dit voor een lange tijd hebben gerund. Medewerkers kunnen ook lijden onder de grote veranderingen, een moeilijke situatie waar op ingespeeld moet worden. Door een ervaren taxateur in de arm te nemen, kunnen deze obstakels omzeild worden en kan ervoor gezorgd worden dat het gehele proces in soepele banen geleid wordt. 

Bepalen van de waarde

De eerste stap tot hotel verkoop, is het maken van de beslissing. Pas wanneer je er als hotelier volledig achterstaat om het hotel te verkopen, kan er gewerkt worden aan de waardebepaling. Dit wordt gedaan door middel van een taxatie, waarbij rekening gehouden wordt met alle elementen die de verkoopwaarde van het pand beïnvloeden. 

Factoren waaronder de ligging, de grootte, faciliteiten, voorzieningen in de buurt en de doelgroep kunnen een rol spelen tijdens het bepalen van de verkoopwaarde. Ook wordt er gekeken naar de hotelmarkt op dat moment. Door een grondige analyse van het hotel te laten maken, kan er vastgesteld worden waar binnen de hotelmarkt het hotel zich bevindt en of het verstandig is om te gaan verkopen.

Adverteren op de markt en onderhandelen

Om de juiste koper te vinden, is marktbenadering ontzettend belangrijk. Als hoteleigenaar kan je zelf op zoek gaan naar een koper, maar dit proces zal lang duren en lastig zijn. Taxateurs en andere specialisten op het gebied van hotel verkoop hebben meer connecties en een groter netwerk waardoor het zoeken van een koper sneller en eenvoudiger wordt. Kopers die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn, kunnen vervolgens contact opnemen en met de specialist in gesprek gaan.

Wanneer er vanuit de kopende partij interesse wordt getoond, kan het onderhandelen beginnen. De specialist is hierin de bemiddelende partij die ervoor zorgt dat het proces in goede banen geleid wordt. Het onderhandelen over de verkoopprijs en het bespreken van de voorwaarden kan allemaal via de bemiddelaar geregeld worden. Het proces wordt afgesloten met het afsluiten van een contract en de overdracht.